MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 25, 2019: Venezuela's President Nicolas Maduro and Russia's President Vladimir Putin (L-R center) talk during a meeting at the Moscow Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Íèêîëàñ Ìàäóðî è ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (â öåíòðå ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ âñòðå÷è â Êðåìëå. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Den nan conversacion cu Kremlin dia 25 di september, Vladimir Putin y Nicolas Maduro a discuti cooperacion militar y tecnico, mientras cu e cuestion di extende prestamo na Venezuela no tabata riba agenda, segun portavoz di Kremlin, Dmitry Peskov.

E portavoz a reitera cu antes Rusia a bende ekipo special y militar cu Venezuela, cu parcialmente tabata mester mantenimento o no tabata operativo. Ta p’esey e trabao conhunto ta continua pa cumpli cu e compromisonan cu Rusia tin como proveedor di e equipo special aki, Peskov a agrega.

Ora a puntr’e si e presidentenan a discuti asistencia financiero y economico na Venezuela, e portavoz a bisa cu “Rusia ta presta diferente asistencia na Venezuela, den diferente forma, nos ta mantene un cooperacion consultivo a lo largo di diferente trayectoria. “Y e cooperacion aki lo continua,” el a subraya, pero a bisa “no” riba e pregunta si a discuti prestamo adicional pa Caracas.

E liderazgo Venezolano ta demostrando e flexibilidad necesario pa un dialogo cu oposicion, pero e otro parti mester cumpli, Peskov a comenta tambe.

Den e conversacion cu Maduro diarason pasa, presidente Vladimir Putin a bisa cu Rusia ta apoya tur e cuerponan di poder legitimo na Venezuela, incluyendo e institucion di presidencia y di parlamento, como tambe un dialogo cu oposicion, segun agencia di prensa Tass.